Global Enterprises

 Great actor needs great light

seperator-global

אתה עובד בחברה טכנולוגית גדולה, גלובלית, מוכרת. כזו שיש בה מנהל שיווק לכל מחלקה, סמנכ"ל שיווק ותקציב שיווק מסודר.

עכשיו – אתה צריך מישהו שייקח את ההחלטות והאסטרטגיה שלכם, ויהפוך אותם לפעילות שיווקית אפקטיבית. מישהו מנוסה ומקצועי, שיהיה ה-Brand Keeper  שלך.

אתה צריך Marketing Agency.

Xtra Mile היא חברת שיווק המתמחה בשיווק B2B טכנולוגי, ועומדת לרשותך למימוש כל צרכי השיווק שלך, אם באופן מלא ואם פרויקטלי.

שיווק דיגיטלי B2B

ניהול פעילות הדיגיטל ותפעול הרשתות החברתיות

seperator-global

תפעול כלי השיווק הטכנולוגיים | שיווק לחברות גלובליות

תפעול כלי השיווק הטכנולוגיים (Marketing Automation)

ניהול הפעילות השיווקית | שיווק במיקור חוץ

ניהול הפעילות השיווקית אל מול ערוצי ההפצה

seperator-global

קמפיינים פרסונליים ממוקדי מוצר או קהל מטרה

קמפיינים פרסונליים ממוקדי מוצר או קהל מטרה

מימוש פרויקטי שיווק | שיווק במיקור חוץ

מימוש פרויקטי שיווק כולל קשר עם הספקים וקבלני המשנה

seperator-global

Co marketing | שיווק במיקור חוץ

מהלכי Co-marketing, כולל תכנון ומימוש תקציבי MDF

מימוש פרויקטי שיווק | שיווק במיקור חוץ

מימוש פרויקטי שיווק כולל קשר עם הספקים וקבלני המשנה

seperator-global

Co marketing | שיווק במיקור חוץ

מהלכי Co-marketing, כולל תכנון ומימוש תקציבי MDF

ניהול הפעילות השיווקית | שיווק במיקור חוץ

ניהול הפעילות השיווקית אל מול ערוצי ההפצה

seperator-global

קמפיינים פרסונליים ממוקדי מוצר או קהל מטרה

קמפיינים פרסונליים ממוקדי מוצר או קהל מטרה

שיווק דיגיטלי B2B

ניהול פעילות הדיגיטל ותפעול הרשתות החברתיות

seperator-global

תפעול כלי השיווק הטכנולוגיים | שיווק לחברות גלובליות

תפעול כלי השיווק הטכנולוגיים (Marketing Automation)

אנחנו מבינים שיווק – ומחוברים לטכנולוגיה.
אנחנו יודעים מה המוצרים שלכם עושים, ואת מי זה יכול לעניין.
יש לנו את הכלים הטכנולוגים, את האנשים המנוסים והיצירתיים ביותר ואת המתודולוגיה.

seperator-smb-long

יש לנו פצצות תאורה – אבל גם פנסים קטנים. תלוי כמה נרצה להאיר – ואת מה.